sportmassage  |  Contact  |  
Triggerpointmassage
Orthopedischemassage
MTC
ortho manipulatie
sportmassage praktijk

Sportmassage kan zowel op recreatief als op topniveau, voor mannen en vrouwen, jong en oud. 
Tegenwoordig willen we gezonder leven, en sporten neemt daarbij een grote rol in. 
Naast een goede warming up is massage een goede voorbereiding op een blessure vrije prestatie. 
Te intensief en teveel bewegen kan spierpijn en blessures veroorzaken. 
Bij onvoldoende herstel kan er dan overbelasting ontstaan waardoor je tijdelijk of voor langere tijd niet meer verder kunt. Soms kunt u zelfs niet meer aan het werk.
De spieren, pezen en gewrichten hebben teveel te lijden. Dit uit zich o.a. in vermoeidheid, stijfheid en pijn.
Maar ook bij een eenvoudige spierpijn (een minimale beschadiging van de spiervezels) kan bij onvoldoende herstel een blessure ontstaan. De sportmasseur kan met een massage na de activiteit een rol spelen in het voorkomen van blessures. 
Daarbij komt de steeds grotere belangstelling voor het voorkomen van sportblessures. 
De sportmasseur heeft hier een voorlichtende en preventieve taak. 
De sportmasseur masseert volgens een bepaald massageplan dat hij/zij opstelt na informatie van de sporter te hebben ingewonnen Gemasseerd wordt er met een bepaald doel (bijvoorbeeld ter verbetering van de doorbloeding van spieren of voor de afvoer van afvalstoffen uit de spieren).
Ook geeft de sportmasseur algehele lichaamsmassages. 
De sportmasseur kan overbelastingsverschijnselen tijdig herkennen. 
Bovendien heeft hij een algemene signalerende functie met betrekking tot medische problematiek. 
Mede door een regelmatig contact kan de sportmasseur snel een bij u beginnende blessure herkennen en zo nodig verwijzen naar een (para)medicus

Sportmassage is een manier om:
- na een inspanning het herstel te bevorderen.
- zich even te ontspannen
- vermoeidheid, stress, langdurige en / of steeds terugkerende klachten:
zoals schouder- en nekklachten, hoofdpijn, RSI, … te verlichten.

 SITE CODE: 7SEHPowered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com